SCROLL

lean_BG.jpg

Lean Healthcare Academy

Program Rozwoju Kompetencji

Services

Lean HealtHcare Academy

to pierwsza w Polsce Akademia z zakresu Lean Management prowadzona przez praktyków w obszarze ochrony zdrowia, przeznaczona dla każdego, kto chce rozwinąć swoje kompetencje w zakresie optymalizacji procesów. Program Akademii oparty jest o model certyfikacji o unikatowej wartości na rynku.

Zakończenie cyklu sesji i pracy indywidualnej gwarantuje uczestnikowi zdobycie wiedzy w zakresie Lean Management oraz podejścia Kaizen w swojej codziennej pracy.

 

Uczestnicy programu uzyskają wiedzę umożliwiającą samodzielne kontynuowanie rozpoczętych procesów oraz budowanie efektywnych rozwiązań w nowych inicjatywach biznesowych. Eliminowanie marnotrawstw, standaryzacja czy mapowanie strumienia wartości to tylko niektóre elementy, które dzięki nabytej w trakcie programu wiedzy, bezpośrednio przekładają się na realizację celów biznesowych.

lean_01.jpg
 
lean_02.jpg

Praktyczny charakter programu przenosi się od razu na codzienną pracę w organizacji i daje impuls do zmian, zarówno w zakresie jakości i satysfakcji z pracy, ale również pozwala na znaczące podniesienie efektywności i komunikacji w zespołach.

 

Lean Healthcare Academy to inwestycja w przyszłość, gdyż wiedza jaką zdobywa uczestnik pozwala  na zaprojektowanie i ocenę nowego procesu, przy ograniczeniu kosztów i ryzyka finansowego. Pozwala także monitorować wdrażane procesy i określić ich status oraz zakres do ciągłego doskonalenia.

DLA KOGO?

Program przeznaczony jest dla całego środowiska związanego z ochroną zdrowia.

 

Uczestnikami naszych certyfikacji są: Lekarze i Pielęgniarki, pracownicy obszarów wspierających –  np. Sprzedaż, IT, HR, Rekrutacja, Księgowość, Kontraktowanie, Sterylizacja, Dział Transportu, Apteki Szpitalne oraz kadra zarządzająca jednostkami medycznymi.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W AKADEMII

Zdobyte umiejętności efektywnego projektowania procesów w organizacjach w zakresie zasobów ludzkich, narzędzi oraz materiałów, pozwalają uczestnikom budować kulturę zarządzania, nastawioną na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej oraz bezpiecznego środowiska pracy.

 

Poznane narzędzia Lean pozwalają szybko osiągnąć konsensus co do obecnego stanu procesu oraz szybko podjąć właściwe działania, nastawione na eliminację problemu u źródła.

Główne korzyści z uczestnictwa w Akademii to dla:

 • Lekarzy - ograniczenie czynności biurokratycznych, wzrost efektywności czasu przeznaczonego dla Pacjenta

 • Pielęgniarek - ograniczenie czynności zbędnych i nadmiarowych, wzrost efektywności wykonywanych zadań i zadowolenia Pacjenta

 • Pracowników obszarów wspierających - ograniczenie zakresu czynności nieracjonalnych, wzrost zadowolenia jednostek wspieranych i Pacjenta

 • Kadry zarządzającej - proste narzędzia porównywania efektywności i skutecznego wsparcia nadzorowanych obszarów, standaryzacji procesów i mechanizmów oceny

W ramach sesji uczestnicy realizują tak zwane QW - quick wins w zdefiniowanych przez siebie procesach. Usprawnienia te od razu wpływają na zmianę organizacji pracy, efektywność i wzrost zaangażowania zespołu popartego sukcesami.

Efektywny i świadomy zespół pracujący w oparciu o:

 • grupy problem solving

 • wskaźniki i komunikację w formie odpraw operacyjnych

 • regularne spotkania usprawniające (kaizen week) to gwarancja ograniczenia rotacji oraz przemęczenia, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności, jakości i satysfakcji

Services
lean_04.jpg

JAK TO DZIAŁA?

Lean Healthcare Academy realizowana jest w formie e-learningów oraz treningów on-line
z ekspertem.

 

Program składa się z 4 poziomy certyfikacji:

2

 LEAN

HEALTHCARE

LEADER

3

LEAN

HEALTHCARE

EXPERT

4

LEAN

HEALTHCARE

MASTER

W ramach Akademii uczestnicy programu otrzymują materiał wraz ze wsparciem trenera oraz istnieje możliwość wykupienia dodatkowych konsultacji. Już od pierwszej sesji treningowej uczestnicy pracują w wybranych przez siebie procesach, które chcą usprawnić.

Sesje online odbywają się co 2 tygodnie po 2 godziny dla każdej grupy.

Grupy liczą maksymalnie 4 osoby, aby każdy z uczestników miał możliwość pracy z trenerem.

SESJE

Program składa się z 11 sesji tematycznych. Cały program trwa od 30 do 120 godzin warsztatowych i doradczych, co pozwala wykorzystać ponad 25 narzędzi w praktyce.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom LEADER jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego

 • udział w minimum  2 sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 65%

 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom  EXPERT jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego

 • udział w minimum 5 sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 75%

 • pozytywna ocena trenera z wykonanych ćwiczeń w ramach certyfikacji

 • potwierdzony poziom oszczędności dla organizacji w wysokości minimum 50.000 zł p.a w skali roku na uczestnika przez bezpośredniego przełożonego, jednego z członków Zarządu firmy lub beneficjenta uzyskanych oszczędności

 • pozytywna ocena projektu usprawnień przedstawionego w formie krótkiej prezentacji (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) dokonana przez trenera

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom MASTER jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego

 • udział w minimum 9 sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 75%

 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji

 • pozytywna ocena projektu oszczędności (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) dokonana przez dwóch konsultantów (min. jednego z tytułem MASTER)

 • potwierdzony poziom oszczędności dla organizacji w wysokości minimum 150.000 zł p.a. w skali roku na uczestnika przez bezpośredniego przełożonego lub jednego z członków Zarządu firmy.

 • przeprowadzenie samodzielnego projektu transformacji w organizacji w okresie 6 miesięcy od zaliczenia tytułu EXPERTA

 • Zaliczenie audytu w organizacji, wykonanego przez certyfikowanego Mastera w zakresie wdrożonych zmian

 

JAK TO DZIAŁA?

Lean Healthcare Academy realizowana jest w formie tradycyjnych warsztatów, e-learningów oraz treningów on-line z ekspertem.

 

Program składa się z 4 poziomy certyfikacji:

1

LEAN

HEALTHCARE

INSPIRATOR

2

LEAN

HEALTHCARE

LEADER

3

LEAN

HEALTHCARE

EXPERT

4

LEAN

HEALTHCARE

MASTER

W ramach Akademii uczestnicy programu otrzymują materiał wraz ze wsparciem trenera oraz istnieje możliwość wykupienia dodatkowych konsultacji. Już od pierwszej sesji treningowej uczestnicy pracują w wybranych przez siebie procesach, które chcą usprawnić.

Sesje  odbywają się w zależności od wybranej formy pracy.W  wersji online - co 2 tygodnie po 2 godziny dla każdej grupy.

Grupy liczą maksymalnie 4 osoby, aby każdy z uczestników miał możliwość pracy z trenerem.

SESJE

Program składa się z 20 sesji tematycznych. Cały program trwa od 30 do 200 godzin warsztatowych i doradczych, co pozwala wykorzystać ponad 25 narzędzi w praktyce.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom LEAN INSPIRATOR  jest:

 • 100% przepracowanego materiału

 • udział w minimum  4  sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 65%

 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom LEADER jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego

 • udział w minimum  2 sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 65%

 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom  EXPERT jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego

 • udział w minimum 5 sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 75%

 • pozytywna ocena trenera z wykonanych ćwiczeń w ramach certyfikacji

 • potwierdzony poziom oszczędności dla organizacji w wysokości minimum 50.000 zł p.a w skali roku na uczestnika przez bezpośredniego przełożonego, jednego z członków Zarządu firmy lub beneficjenta uzyskanych oszczędności

 • pozytywna ocena projektu usprawnień przedstawionego w formie krótkiej prezentacji (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) dokonana przez trenera

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom MASTER jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego

 • udział w minimum 9 sesjach online

 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 75%

 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji

 • pozytywna ocena projektu oszczędności (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) dokonana przez dwóch konsultantów (min. jednego z tytułem MASTER)

 • potwierdzony poziom oszczędności dla organizacji w wysokości minimum 150.000 zł p.a. w skali roku na uczestnika przez bezpośredniego przełożonego lub jednego z członków Zarządu firmy.

 • przeprowadzenie samodzielnego projektu transformacji w organizacji w okresie 6 miesięcy od zaliczenia tytułu EXPERTA

 • Zaliczenie audytu w organizacji, wykonanego przez certyfikowanego Mastera w zakresie wdrożonych zmian

 

NASI TRENERZY

GRZEGORZ KOCZOR

Lean Healthcare Master  

+48 663 089 550

Ekspert w zakresie transformacji LEAN w medycynie oraz usługach. Swoją wiedzę zdobywał w różnych branżach oraz modelach biznesowych. Prowadzi warsztaty rozwoju managerów dla firm medycznych, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem. Organizator konferencji Lean w Medycynie www.leanhealthcare.pl, prelegent i członek Stowarzyszenia Lean Management Polska. Trener biznesu od kilku lat realizujący szkolenia dla firm z obszaru przywództwa i filozofii Lean. Z wykształcenia Biotechnolog na Uniwersytecie Śląskim oraz absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w Służbie Zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Inicjator rozwiązań biznesowych podnoszących efektywność i innowacyjność przedsiębiorstw z indywidualnym podejściem do strategii firmy. Twórca marki Lean w Medycynie. W jego portfolio są m.in. takie firmy jak: Medicover Sp. z o.o., Medicover Stomatologia Sp. z o.o., EMC Instytut Medyczny S.A., Biogen S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, 4 Wojskowy Szpital we Wrocławiu, Szpital Geriatryczny w Katowicach, Europejski Fundusz Leasingowy, Kompania Piwowarska, IGLOTEX .

JAKUB NAPIERAŁA

Lean Healthcare Master  

+48 602 509 538

Od kilku lat współpracuje z firmami zaangażowanymi we wdrażanie kultury LEAN oraz transformacje przedsiębiorstw. Wspiera managerów i pracowników firm usługowych oraz produkcyjnych w ciągłym doskonaleniu i zwiększaniu efektywności procesów. W praktyce stosuje zasadę, że podstawą efektywnego i skutecznego zarządzania jest kultura organizacji oparta m.in. na wzajemnym szacunku, zaangażowaniu i nieprzerwanym samodoskonaleniu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, MBA Szkoły Głównej Handlowej i University of Minnesota. Jest członkiem prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz licencję maklera papierów wartościowych. Posiada 20 lat praktyki w zarządzaniu komórkami ”back i middle office” banków (mBank, PKO BP) oraz organizacjami świadczącymi usługi na rzecz instytucji finansowych (usługi księgowe i agenta transferowego). Od kilku lat realizuje zadania związane ze wsparciem managerów i zespołów w zrozumieniu (szkolenia) oraz stosowaniu w praktyce zasad i narzędzi LEAN między innymi dla takich firm jak: Europejski Fundusz Leasingowy, Bank Credit Agricole, Kompania Piwowarska,  FIXiT, Ringier Axel Springer Polska. EMC Instytut Medyczny S.A, Medicover Sp. z o.o. Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o

CELE PROGRAMU LEAN HEALTHCARE ACADEMY

 • Rozwijanie świadomości organizacji w zakresie zrozumienia czym jest kultura LEAN i zarządzanie procesowe

 • Wzrost sprawności w rozwiązywaniu problemów i skuteczności wdrażania zmian

 • Połączenie treningów z identyfikacją i eliminacją marnotrawstw w procesach

 • Stworzenie podstaw kultury ciągłego samodoskonalenia zespołów, liderów i organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej w obszarze obsługi Pacjenta / Klienta

 • Wsparcie liderów i zespołów w rozumieniu i aktywnym zarządzaniu procesem wdrażania zmian

 • Zapewnienie, aby narzędzia zarządzania procesami, m.in. Visual Management i rozwiązywania problemów były w taki sam sposób stosowane przez wszystkich liderów w codziennej pracy

 • Wsparcie liderów w typowych wyzwaniach przed jakimi stają firmy stawiające na efektywność tj. potrzeb standaryzacji, redukcji zmienności, skracania czasów procesów itp.

 • Wzrost umiejętności liderów w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi analizy zmienności procesu oraz monitorowania czasu pracy

LEAN HEALTHCARE ACADEMY LICZBY

4

20

od 30 do 200 

POZIOMY

CERTYFIKACJI

SESJI TEMATYCZNYCH

GODZIN WARSZTATOWYCH I DORADCZYCH

 • Inspiracją powstania akademii były pytania i zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych klientów podczas warsztatów, cyklicznie organizowanej konferencji Lean w medycynie oraz własne doświadczenia z podobnymi programami, nakierowanymi na Lean w usługach i produkcji.                        

 • Na bazie naszych kilkuletnich doświadczeń w obszarze ochrony zdrowia stworzyliśmy certyfikację uwzględniającą jej specyfikę oraz powiązania z innymi obszarami wspierającymi jn. IT, HR, Sterylizacja, Apteka, Punkty pobrań itd.                                                                                                                                                                               

 • Przekazywana podczas warsztatów wiedza oparta jest oczywiście na pewnych uniwersalnych podstawach kultury LEAN, ale to co nas wyróżnia to nasza koncentracja, doświadczenie, studia przypadków i skuteczna forma przekształcania wiedzy na działanie poparte licznymi referencjami naszych zadowolonych klientów.

LEAN HEALTHCARE

INSPIRER

LEAN INSPIRATOR W MEDYCYNIE

SESJA I – LEAN MANAGEMENT WPROWADZENIE

 • WPROWADZENIE DO CYKLU WARSZTATÓW - OMÓWIENIE PLANU

 • PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

 • MARNOTRAWSTWA ( 9 MUDA) + STUDIA PRZYPADKÓW

 • 5S - jako metoda identyfikacji marnotrawstw - studia przypadków 

 • GEMBA + ćwiczenie praktyczne (w tym on-line)

 • PIRAMIDA MARNOTRAWSTW W ORGANIZACJI

SESJA II – ZARZĄDZANIE PROCESEM

 • ARCHITEKTURA PROCESÓW - WPROWADZENIE

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - schemat blokowy

 • PROBLEMY FAKTY - rozróżnienie faktów / ocen / opinii

 • GEMBA + audyt wybranego procesu / wywiady z pracownikami

 • PROBLEMY OCENA - kwantyfikacja (5W1H) - wybrany problem

 • PROBLEMY VS PROCES - kwalifikacja w procesie JODO (jedn / org / dost / odb)

SESJA III – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • ZASADY SESJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (LIVE / ON LINE)

 • ZASADY SELEKCJI / WYBORU PROBLEMÓW DO ANALIZY (PARETO)

 • ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH KROK 1 - metoda 5x dlaczego dla wybranego problemu

 • ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH Krok 2 - DIAGRAM ISHIKAWY dla wybranego problemu

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - rodzaje i zasady

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - Philips 623 ćwiczenie praktyczne

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - wariant klasyczny ćwiczenie praktyczne (opcjonalnie)

SESJA IV – PLAN WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ

 • KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (arkusz priorytetów)

 • KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (matryca PVA)

 • PRZYGOTOWANIE PLANÓW WDROŻENIA - dla wybranych rozwiązań

 • PRZYGOTOWANIE KART USPRAWNIEŃ DLA ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW

 • ZADANIE DOMOWE - TESTY / UZUPEŁNIENIE KART USPRAWNIEŃ

SESJA V – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE KART USPRAWNIEŃ

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - w ramach zadań domowych

 • POWTÓRKA podstaw teoretycznych LEAN

 • TEST WIEDZY - on LINE

 • Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ (z udziałem gości)

 • Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

 LEAN HEALTHCARE

LEADER

 

LEAN LIDER W MEDYCYNIE

SESJA VI – AKTYWNY LIDER

 • GEMBA COACHING - zasady + ćwiczenie praktyczne

 • BUDOWANIE ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • KOMUNIKACJA i KONFLIKT - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (ETAPY, WPROWADZANIE, PLANOWANIE) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VII – LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

 • SPOTKANIA OPERACYJNE DZIENNE - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • KONTRAKT EFEKTYWNEGO ZESPOŁU (5R) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • BUDOWANIE MATRYC KOMPETENCJI ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VIII – WSKAŹNIKI JAKO NARZĘDZIE LIDERA

 • IDENTYFIKACJA MISJI / WIZJI / KIERUNKÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 • USTALENIE AKTUALNYCH WSKAŹNIKÓW W ORGANIZACJI

 • ANALIZA KLUCZOWYCH PARAMETRÓW PROCESU

 • USTALENIE KLUCZOWYCH MIAR PROCESU

 • PRZYGOTOWANIE DEFINICJI WSKAŹNIKÓW DLA WYBRANYCH PROCESÓW

SESJA IX – TRANSPARENTNY LIDER

 • AUDYT SPOTKAŃ DZIENNYCH

 • AUDYT SPOTKAŃ KAIZEN

 • AUDYT 5S

 • OKRESOWA ANALIZA ADEKWATNOSCI WSKAŹNIKÓW

 • AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN - USTALENIE ZASAD

 LEAN HEALTHCARE

EXPERT

 

LEAN EXPERT W MEDYCYNIE

SESJA X - ZAAWANSOWANE MAPY PROCESU

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - SIPOC

 • MAPOWANIE WYBRANYCH PROCESÓW i PROBLEMÓW W PROCESIE - FLOW CHART (BPMN)

SESJA XI - PODSTAWOWE NARZĘDZIA POMIARU PROCESU

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - CT ćwiczenie praktyczne

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - MOS ćwiczenie praktyczne

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - SWCS ćwiczenie praktyczne

SESJA XII - DOSKONALENIE PROCESU

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - VSM AS IS (kompletna mapa)

 • PLANOWANIE PROCESU PRZYSZŁOŚCI - MAPA TO BE

 • DOSKONALENIE PROCESU - SPOTKANIA KAIZEN - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - ARKUSZ A3

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - CYKL PDCA (BENEFIT TRACKER)

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ (KARTY USPRAWNIEŃ)

SESJA XIII – ZAAWANSOWANE METODY PROJEKTOWANIA PROCESU

 • PODSTAWY ZAŁOŻEŃ SIX SIGMA

 • MODEL DMAIC

 • FMEA – ANALIZA RYZYKA

SESJA XIV – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE USPRAWNIEŃ

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - karty usprawnień

 • POWTÓRKA podstaw teroretycznych LEAN

 • TEST WIEDZY - on LINE

 • Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ

 • Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

 LEAN HEALTHCARE

MASTER

 

LEAN TRENER W MEDYCYNIE

SESJA XV-XVII (3 DNI) – WARSZTATY MANAGERSKIE

 • COACHING MANAGERSKI - ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI

 • COACHING MANAGERSKI - ROZWÓJ OSOBISTY

 • TRENINGI TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH - w Gemba

SESJA XVIII-IX (2 DNI)  – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA MANAGERA

 • STANDARYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW - warsztat praktyczny

 • ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY CZASU PRACY - warsztat praktyczny

SESJA XX (1 DZIEŃ) AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN W OGRANIZACJI

 • WERYFIKACJA EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU USPRAWNIEŃ - wizytacja organizacji

 • AUDYT WYBRANYCH ELEMENTÓW KULTURY LEAN W ORGANIZACJI - wizytacja organizacji

USŁUGI DODATKOWE W ZAKRESIE CERTYFIKACJI:

 • konsultacja z trenerem dotycząca zawartości merytorycznej i materiałów kursowych prowadzona za pomocą poczty e-mail

 • dostęp do platformy edukacyjnej przez 12 miesięcy

 • możliwość dokupienia indywidualnych godzin konsultacyjnych on-line adekwatnie do potrzeb uczestnika programu

 
 

WARUNKI CENOWE 

Wyślij do Nas zapytanie w zakresie certyfikacji i otrzymaj indywidualną wycenę w ciągu 48h.

 

Services

CELE PROGRAMU LEAN HEALTHCARE ACADEMY

 • Rozwijanie świadomości organizacji w zakresie zrozumienia czym jest kultura LEAN i zarządzanie procesowe

 • Wzrost sprawności w rozwiązywaniu problemów i skuteczności wdrażania zmian

 • Połączenie treningów z identyfikacją i eliminacją marnotrawstw w procesach

 • Stworzenie podstaw kultury ciągłego samodoskonalenia zespołów, liderów i organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej w obszarze obsługi Pacjenta / Klienta

 • Wsparcie liderów i zespołów w rozumieniu i aktywnym zarządzaniu procesem wdrażania zmian

 • Zapewnienie, aby narzędzia zarządzania procesami, m.in. Visual Management i rozwiązywania problemów były w taki sam sposób stosowane przez wszystkich liderów w codziennej pracy

 • Wsparcie liderów w typowych wyzwaniach przed jakimi stają firmy stawiające na efektywność tj. potrzeb standaryzacji, redukcji zmienności, skracania czasów procesów itp.

 • Wzrost umiejętności liderów w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi analizy zmienności procesu oraz monitorowania czasu pracy

LEAN HEALTHCARE ACADEMY LICZBY

4

20

od 30 do 200 

POZIOMY

CERTYFIKACJI

SESJI TEMATYCZNYCH

GODZIN WARSZTATOWYCH I DORADCZYCH

 • Inspiracją powstania akademii były pytania i zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych klientów podczas warsztatów, cyklicznie organizowanej konferencji Lean w medycynie oraz własne doświadczenia z podobnymi programami, nakierowanymi na Lean w usługach i produkcji.                        

 • Na bazie naszych kilkuletnich doświadczeń w obszarze ochrony zdrowia stworzyliśmy certyfikację uwzględniającą jej specyfikę oraz powiązania z innymi obszarami wspierającymi jn. IT, HR, Sterylizacja, Apteka, Punkty pobrań itd.                                                                                                                                                                               

 • Przekazywana podczas warsztatów wiedza oparta jest oczywiście na pewnych uniwersalnych podstawach kultury LEAN, ale to co nas wyróżnia to nasza koncentracja, doświadczenie, studia przypadków i skuteczna forma przekształcania wiedzy na działanie poparte licznymi referencjami naszych zadowolonych klientów.

LEAN HEALTHCARE

INSPIRER

LEAN INSPIRATOR W MEDYCYNIE

SESJA I – LEAN MANAGEMENT WPROWADZENIE

 • WPROWADZENIE DO CYKLU WARSZTATÓW - OMÓWIENIE PLANU

 • PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

 • MARNOTRAWSTWA ( 9 MUDA) + STUDIA PRZYPADKÓW

 • 5S - jako metoda identyfikacji marnotrawstw - studia przypadków 

 • GEMBA + ćwiczenie praktyczne (w tym on-line)

 • PIRAMIDA MARNOTRAWSTW W ORGANIZACJI

SESJA II – ZARZĄDZANIE PROCESEM

 • ARCHITEKTURA PROCESÓW - WPROWADZENIE

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - schemat blokowy

 • PROBLEMY FAKTY - rozróżnienie faktów / ocen / opinii

 • GEMBA + audyt wybranego procesu / wywiady z pracownikami

 • PROBLEMY OCENA - kwantyfikacja (5W1H) - wybrany problem

 • PROBLEMY VS PROCES - kwalifikacja w procesie JODO (jedn / org / dost / odb)

SESJA III – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • ZASADY SESJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (LIVE / ON LINE)

 • ZASADY SELEKCJI / WYBORU PROBLEMÓW DO ANALIZY (PARETO)

 • ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH KROK 1 - metoda 5x dlaczego dla wybranego problemu

 • ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH Krok 2 - DIAGRAM ISHIKAWY dla wybranego problemu

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - rodzaje i zasady

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - Philips 623 ćwiczenie praktyczne

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - wariant klasyczny ćwiczenie praktyczne (opcjonalnie)

SESJA IV – PLAN WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ

 • KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (arkusz priorytetów)

 • KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (matryca PVA)

 • PRZYGOTOWANIE PLANÓW WDROŻENIA - dla wybranych rozwiązań

 • PRZYGOTOWANIE KART USPRAWNIEŃ DLA ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW

 • ZADANIE DOMOWE - TESTY / UZUPEŁNIENIE KART USPRAWNIEŃ

SESJA V – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE KART USPRAWNIEŃ

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - w ramach zadań domowych

 • POWTÓRKA podstaw teoretycznych LEAN

 • TEST WIEDZY - on LINE

 • Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ (z udziałem gości)

 • Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

 LEAN HEALTHCARE

LEADER

 

LEAN LIDER W MEDYCYNIE

SESJA VI – AKTYWNY LIDER

 • GEMBA COACHING - zasady + ćwiczenie praktyczne

 • BUDOWANIE ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • KOMUNIKACJA i KONFLIKT - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (ETAPY, WPROWADZANIE, PLANOWANIE) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VII – LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

 • SPOTKANIA OPERACYJNE DZIENNE - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • KONTRAKT EFEKTYWNEGO ZESPOŁU (5R) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • BUDOWANIE MATRYC KOMPETENCJI ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VIII – WSKAŹNIKI JAKO NARZĘDZIE LIDERA

 • IDENTYFIKACJA MISJI / WIZJI / KIERUNKÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 • USTALENIE AKTUALNYCH WSKAŹNIKÓW W ORGANIZACJI

 • ANALIZA KLUCZOWYCH PARAMETRÓW PROCESU

 • USTALENIE KLUCZOWYCH MIAR PROCESU

 • PRZYGOTOWANIE DEFINICJI WSKAŹNIKÓW DLA WYBRANYCH PROCESÓW

SESJA IX – TRANSPARENTNY LIDER

 • AUDYT SPOTKAŃ DZIENNYCH

 • AUDYT SPOTKAŃ KAIZEN

 • AUDYT 5S

 • OKRESOWA ANALIZA ADEKWATNOSCI WSKAŹNIKÓW

 • AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN - USTALENIE ZASAD

 LEAN HEALTHCARE

EXPERT

 

LEAN EXPERT W MEDYCYNIE

SESJA X - ZAAWANSOWANE MAPY PROCESU

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - SIPOC

 • MAPOWANIE WYBRANYCH PROCESÓW i PROBLEMÓW W PROCESIE - FLOW CHART (BPMN)

SESJA XI - PODSTAWOWE NARZĘDZIA POMIARU PROCESU

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - CT ćwiczenie praktyczne

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - MOS ćwiczenie praktyczne

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - SWCS ćwiczenie praktyczne

SESJA XII - DOSKONALENIE PROCESU

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - VSM AS IS (kompletna mapa)

 • PLANOWANIE PROCESU PRZYSZŁOŚCI - MAPA TO BE

 • DOSKONALENIE PROCESU - SPOTKANIA KAIZEN - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - ARKUSZ A3

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - CYKL PDCA (BENEFIT TRACKER)

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ (KARTY USPRAWNIEŃ)

SESJA XIII – ZAAWANSOWANE METODY PROJEKTOWANIA PROCESU

 • PODSTAWY ZAŁOŻEŃ SIX SIGMA

 • MODEL DMAIC

 • FMEA – ANALIZA RYZYKA

SESJA XIV – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE USPRAWNIEŃ

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - karty usprawnień

 • POWTÓRKA podstaw teroretycznych LEAN

 • TEST WIEDZY - on LINE

 • Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ

 • Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

 LEAN HEALTHCARE

MASTER

 

LEAN TRENER W MEDYCYNIE

SESJA XV-XVII (3 DNI) – WARSZTATY MANAGERSKIE

 • COACHING MANAGERSKI - ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI

 • COACHING MANAGERSKI - ROZWÓJ OSOBISTY

 • TRENINGI TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH - w Gemba

SESJA XVIII-IX (2 DNI)  – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA MANAGERA

 • STANDARYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW - warsztat praktyczny

 • ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY CZASU PRACY - warsztat praktyczny

SESJA XX (1 DZIEŃ) AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN W OGRANIZACJI

 • WERYFIKACJA EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU USPRAWNIEŃ - wizytacja organizacji

 • AUDYT WYBRANYCH ELEMENTÓW KULTURY LEAN W ORGANIZACJI - wizytacja organizacji

USŁUGI DODATKOWE W ZAKRESIE CERTYFIKACJI:

 • konsultacja z trenerem dotycząca zawartości merytorycznej i materiałów kursowych prowadzona za pomocą poczty e-mail

 • dostęp do platformy edukacyjnej przez 12 miesięcy

 • możliwość dokupienia indywidualnych godzin konsultacyjnych on-line adekwatnie do potrzeb uczestnika programu

CELE PROGRAMU LEAN HEALTHCARE ACADEMY

 • Rozwijanie świadomości organizacji w zakresie zrozumienia czym jest kultura LEAN i zarządzanie procesowe

 • Wzrost sprawności w rozwiązywaniu problemów i skuteczności wdrażania zmian

 • Połączenie treningów z identyfikacją i eliminacją marnotrawstw w procesach

 • Stworzenie podstaw kultury ciągłego samodoskonalenia zespołów, liderów i organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej w obszarze obsługi Pacjenta / Klienta

 • Wsparcie liderów i zespołów w rozumieniu i aktywnym zarządzaniu procesem wdrażania zmian

 • Zapewnienie, aby narzędzia zarządzania procesami, m.in. Visual Management i rozwiązywania problemów były w taki sam sposób stosowane przez wszystkich liderów w codziennej pracy

 • Wsparcie liderów w typowych wyzwaniach przed jakimi stają firmy stawiające na efektywność tj. potrzeb standaryzacji, redukcji zmienności, skracania czasów procesów itp.

 • Wzrost umiejętności liderów w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi analizy zmienności procesu oraz monitorowania czasu pracy

LEAN HEALTHCARE ACADEMY LICZBY

4

POZIOMY

CERTYFIKACJI

20

SESJI TEMATYCZNYCH

od 30 do 200 

GODZIN WARSZTATOWYCH I DORADCZYCH

 • Inspiracją powstania akademii były pytania i zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych klientów podczas warsztatów, cyklicznie organizowanej konferencji Lean w medycynie oraz własne doświadczenia z podobnymi programami, nakierowanymi na Lean w usługach i produkcji.                        

 • Na bazie naszych kilkuletnich doświadczeń w obszarze ochrony zdrowia stworzyliśmy certyfikację uwzględniającą jej specyfikę oraz powiązania z innymi obszarami wspierającymi jn. IT, HR, Sterylizacja, Apteka, Punkty pobrań itd.                                                                                                                                                                               

 • Przekazywana podczas warsztatów wiedza oparta jest oczywiście na pewnych uniwersalnych podstawach kultury LEAN, ale to co nas wyróżnia to nasza koncentracja, doświadczenie, studia przypadków i skuteczna forma przekształcania wiedzy na działanie poparte licznymi referencjami naszych zadowolonych klientów.

LEAN HEALTHCARE

INSPIRER

LEAN INSPIRATOR W MEDYCYNIE

SESJA I – LEAN MANAGEMENT WPROWADZENIE

 • WPROWADZENIE DO CYKLU WARSZTATÓW - OMÓWIENIE PLANU

 • PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

 • MARNOTRAWSTWA ( 9 MUDA) + STUDIA PRZYPADKÓW

 • 5S - jako metoda identyfikacji marnotrawstw - studia przypadków 

 • GEMBA + ćwiczenie praktyczne (w tym on-line)

 • PIRAMIDA MARNOTRAWSTW W ORGANIZACJI

SESJA II – ZARZĄDZANIE PROCESEM

 • ARCHITEKTURA PROCESÓW - WPROWADZENIE

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - schemat blokowy

 • PROBLEMY FAKTY - rozróżnienie faktów / ocen / opinii

 • GEMBA + audyt wybranego procesu / wywiady z pracownikami

 • PROBLEMY OCENA - kwantyfikacja (5W1H) - wybrany problem

 • PROBLEMY VS PROCES - kwalifikacja w procesie JODO (jedn / org / dost / odb)

SESJA III – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • ZASADY SESJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (LIVE / ON LINE)

 • ZASADY SELEKCJI / WYBORU PROBLEMÓW DO ANALIZY (PARETO)

 • ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH KROK 1 - metoda 5x dlaczego dla wybranego problemu

 • ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH Krok 2 - DIAGRAM ISHIKAWY dla wybranego problemu

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - rodzaje i zasady

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - Philips 623 ćwiczenie praktyczne

 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - wariant klasyczny ćwiczenie praktyczne (opcjonalnie)

SESJA IV – PLAN WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ

 • KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (arkusz priorytetów)

 • KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (matryca PVA)

 • PRZYGOTOWANIE PLANÓW WDROŻENIA - dla wybranych rozwiązań

 • PRZYGOTOWANIE KART USPRAWNIEŃ DLA ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW

 • ZADANIE DOMOWE - TESTY / UZUPEŁNIENIE KART USPRAWNIEŃ

SESJA V – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE KART USPRAWNIEŃ

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - w ramach zadań domowych

 • POWTÓRKA podstaw teoretycznych LEAN

 • TEST WIEDZY - on LINE

 • Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ (z udziałem gości)

 • Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

LEAN HEALTHCARE

LEADER

LEAN LIDER W MEDYCYNIE

SESJA VI – AKTYWNY LIDER

 • GEMBA COACHING - zasady + ćwiczenie praktyczne

 • BUDOWANIE ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • KOMUNIKACJA i KONFLIKT - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (ETAPY, WPROWADZANIE, PLANOWANIE) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VII – LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

 • SPOTKANIA OPERACYJNE DZIENNE - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • KONTRAKT EFEKTYWNEGO ZESPOŁU (5R) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • BUDOWANIE MATRYC KOMPETENCJI ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VIII – WSKAŹNIKI JAKO NARZĘDZIE LIDERA

 • IDENTYFIKACJA MISJI / WIZJI / KIERUNKÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 • USTALENIE AKTUALNYCH WSKAŹNIKÓW W ORGANIZACJI

 • ANALIZA KLUCZOWYCH PARAMETRÓW PROCESU

 • USTALENIE KLUCZOWYCH MIAR PROCESU

 • PRZYGOTOWANIE DEFINICJI WSKAŹNIKÓW DLA WYBRANYCH PROCESÓW

SESJA IX – TRANSPARENTNY LIDER

 • AUDYT SPOTKAŃ DZIENNYCH

 • AUDYT SPOTKAŃ KAIZEN

 • AUDYT 5S

 • OKRESOWA ANALIZA ADEKWATNOSCI WSKAŹNIKÓW

 • AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN - USTALENIE ZASAD

 LEAN HEALTHCARE

EXPERT

 

LEAN EXPERT W MEDYCYNIE

SESJA X - ZAAWANSOWANE MAPY PROCESU

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - SIPOC

 • MAPOWANIE WYBRANYCH PROCESÓW i PROBLEMÓW W PROCESIE - FLOW CHART (BPMN)

SESJA XI - PODSTAWOWE NARZĘDZIA POMIARU PROCESU

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - CT ćwiczenie praktyczne

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - MOS ćwiczenie praktyczne

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - SWCS ćwiczenie praktyczne

SESJA XII - DOSKONALENIE PROCESU

 • MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - VSM AS IS (kompletna mapa)

 • PLANOWANIE PROCESU PRZYSZŁOŚCI - MAPA TO BE

 • DOSKONALENIE PROCESU - SPOTKANIA KAIZEN - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - ARKUSZ A3

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - CYKL PDCA (BENEFIT TRACKER)

 • ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ (KARTY USPRAWNIEŃ)

SESJA XIII – ZAAWANSOWANE METODY PROJEKTOWANIA PROCESU

 • PODSTAWY ZAŁOŻEŃ SIX SIGMA

 • MODEL DMAIC

 • FMEA – ANALIZA RYZYKA

SESJA XIV – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE USPRAWNIEŃ

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - karty usprawnień

 • POWTÓRKA podstaw teroretycznych LEAN

 • TEST WIEDZY - on LINE

 • Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ

 • Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

 LEAN HEALTHCARE

MASTER

 

LEAN TRENER W MEDYCYNIE

SESJA XV-XVII (3 DNI) – WARSZTATY MANAGERSKIE

 • COACHING MANAGERSKI - ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI

 • COACHING MANAGERSKI - ROZWÓJ OSOBISTY

 • TRENINGI TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH - w Gemba

SESJA XVIII-IX (2 DNI)  – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA MANAGERA

 • STANDARYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW - warsztat praktyczny

 • ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY CZASU PRACY - warsztat praktyczny

SESJA XX (1 DZIEŃ) AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN W OGRANIZACJI

 • WERYFIKACJA EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU USPRAWNIEŃ - wizytacja organizacji

 • AUDYT WYBRANYCH ELEMENTÓW KULTURY LEAN W ORGANIZACJI - wizytacja organizacji

USŁUGI DODATKOWE W ZAKRESIE CERTYFIKACJI:

 • konsultacja z trenerem dotycząca zawartości merytorycznej i materiałów kursowych prowadzona za pomocą poczty e-mail

 • dostęp do platformy edukacyjnej przez 12 miesięcy

 • możliwość dokupienia indywidualnych godzin konsultacyjnych on-line adekwatnie do potrzeb uczestnika programu

lean_BG.jpg

“Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj.”

Karen Lamb

 

© 2020 LEAN w Medycynie

KONTAKT

LEAN W MEDYCYNIE Sp. z o.o.

00-105 Warszawa

ul. Twarda 18

M: biuro@leanwmedycynie.pl

 

T: 663 089 550

Services